ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ποιοι είμαστε

Λίγά λόγια για εμάς

Η κοινότητα ΛΟΑΤ ΑμεΑ δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2016.
Οι στόχοι της είναι:
α) Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ομοφυλόφιλων (gay), λεσβιών (lesbian), αμφιφυλόφιλων(bisexual), διεμφύλικών (transgender), κουήρ (queer) και μεσοφυλικών (intersex), οι οποίοι ταυτόχρονα τυγχάνουν να είναι άτομα με αναπηρία, όλων των κατηγοριών των ΑμεΑ, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των υποστηρικτών τους ώστε να επιτευχθεί ή προσωπική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση τους, καθώς και η αποδοχή της σεξουαλικής τους ταυτότητας και της ταυτότητας και έκφρασης του φύλου τους, αλλά και η καταπολέμηση της εσωτερικευμένης ομοφοβίας, αμφιφοβίας και τρανσφοβίας.
β) Η προώθηση, υποστήριξη και διεκδίκηση εφαρμογής της ισονομίας, ισότητας, και ισοτιμίας για όλες και όλους, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα και έκφραση φύλου τους, καθώς και υποστήριξη της ελεύθερης έκφρασης, επικοινωνίας και διαλόγου των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με αναπηρία καθώς και των υποστηρικτών τους.
γ) Η προάσπιση, διεκδίκηση και προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με αναπηρία, με σκοπό την καθολική πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και παροχές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.
δ) Η ενημέρωση και εκπαίδευση και της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για θέματα σεξουαλικότητας, ψυχικής και σεξουαλικής υγείας, αλλά και γενικά για τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με αναπηρία.
ε) Η πρόληψη της ανάπτυξης ομοφοβικών/αμφιφοβικών/τρανσοφοβικών και λοιπών παρόμοιων τάσεων, η καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού σε βάρος των προαναφερθέντων προσώπων, η διαφύλαξη του πλουραλιστικού κοινωνικού περιβάλλοντος, με σκοπό την ομαλή ενσωμάτωση των εν λόγω ατόμων στην ευρύτερη κοινωνία.
στ) Η κοινωνική και ψυχολογική, στήριξη και αλληλοβοήθεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων με αναπηρία με σκοπό την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού, της αυτοεκτίμησης και της σεξουαλικής χειραφέτησής τους.

loseup-of-two-female-lgbt-gay-couple-holding-hands-SUH5M4E.jpg
pexels-cottonbro-3693912.jpg

OUR STAFF

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Diana Flowers

Jack Green

Lola Lasarek

Μετάβαση στο περιεχόμενο